Bystrzyca, Prawiedniki – Zalew Zemborzycki 20.08.2016
20/192

< >